Domácnosť - Požadované vlastnosti - Ochrana proti prehriatiu